היפר קישור

כלים ליצירת אינטראקטיביות בחוברת

על מה נדבר הפעם במאמר

יצירת היפר קישורים, יוצרים אפקטיביות לחוברות שלכם. הן מאפשרות ניווט בין התוכן שלכם ולגרום לחוברת שלכם ממש לחיות ולתפקד.

במאמר הזה נלמד אין ליצור היפר קישור בכמה דרכים. נתחיל בתוכנת אינדיזיין. סביר להניח שאת החוברות שלכם אתם מעצבים בתוכנה הזו. למרות שנתקלתי בשנים האחרונות מעצבים רבים שלא מכירים את אפשרות הזו, ניתן באינדיזיין לשמור את כל הקישורים ולנהל אותם בחלון אחד.

נמשיך עם האפשרות להוספת קישור מתוכנת אקרובט. אם קיבלתם חוברת סגורה ומוכנה, ניתן להוסיף את הקישורים לחוברת גם בקובץ PDF, זה בתנאי שקיימת אצלכם גרסת העריכה של התוכנה.

האפשרות האחרונה שנותרה לכם תהיה להוסיף את הקישורים באמצעות עורך התוכן של מערכת הדפדוף. במקרה כזה יש לקחת בחשבון שכל עדכון לחוברת יחייב אתכם לחזור ולבצע את הקישורים מחדש.

ניתן ליצור היפר-קישורים, כך שלאחר ייצוא אל Adobe PDF או אל קובץ SWF ב-InDesign, הצופה יוכל ללחוץ על קישור כדי לעבור למיקומים אחרים באותו מסמך, למסמכים אחרים או לאתרי אינטרנט.

מקור מתייחס לטקסט עם היפר-קישור, למסגרת טקסט עם היפר-קישור או למסגרת גרפית עם היפר-קישור. יעד מתייחס לכתובת URL, לקובץ, לכתובת דוא"ל, לדף, לעוגן טקסט או ליעד משותף שההיפר-קישור מפנה אליהם. מקור יכול לכלול הפניה ליעד אחד בלבד. עם זאת, כל מספר של מקורות יכולים להפנות לאותו יעד.

חלונית הקישורים בתוכנת אינדיזיין

A. רשימת היפר-קישורים במסמך הנוכחי B. מחווני רמזור לקבלת משוב מיידי על זמינות של כתובת URL‏ C. קישור לדואר אלקטרוני D. מספר עמוד שניתן ללחוץ עליו יוביל אותך לעמוד שבו נמצא הקישור, והקישור עצמו יסומן.

 • בחר Window‏ > Interactive‏ > Hyperlinks.
 • יש לבחור Sort מתפריט החלונית Hyperlinks ולבחור בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Manually

  מציגה היפר-קישורים לפי סדר הוספתם למסמך.

  By Name

  מציג ההיפר-קישורים לפי סדר האלפבית.

  By Type

  מציג היפר-קישורים בקבוצות מסוג דומה.

 • יש לבחור Small Panel Rows מתפריט החלונית Hyperlinks.

  יצירת היפר-קישורים

  ניתן ליצור היפר-קישורים לדפים, לכתובות URL, לעוגני טקסט, לכתובות דוא"ל ולקבצים. אם יוצרים היפר-קישור לדף או לעוגן טקסט במסמך אחר, יש לוודא שהקבצים המיוצאים מופיעים באותה תיקייה.

  ניתן להשתמש במספר שיטות ליצירת היפר-קישורים לכתובות URL. כאשר אתה מציין כתובת URL, ניתן להשתמש בכל פרוטוקול משאבים חוקי לאינטרנט: http:‎/‎/‎‏, file:‎/‎/‎‏, ftp:‎/‎/‎, או mailto:‎/‎/‎.

  ניתן גם להשתמש בתכונה Buttons לביצוע קישור לדפי אינטרנט.
  לחץ לחיצה ימנית על הטקסט, המסגרת או הגרפיקה שנבחרה ובחר Hyperlinks‏ > New Hyperlink‏. תופיע תיבת הדו-שיח New Hyperlink.

 • יש לציין כתובת URL מתאימה המהווה יעד:

  • בתיבת הטקסט לציון כתובת ה- URL, הקלד או הדבק את שם ה- URL (לדוגמה, http://www.adobe.com/il).
   ודא שבחרת באפשרות URL ברשימה הנפתחת Link To.
   -או-

  • לבחור כתובת URL שכבר נוספה מתוך הרשימה הנפתחת URL. מראה ההיפר-קישור זהה למראה ששימש בכתובת URL הקודמת.

 • יש לקבוע או לשנות את הגדרות המראה בכרטיסייה Appearance .
  יש להזין את הטקסט החלופי בכרטיסייה Accessibility. הוא יופיע כאשר התמונה לא תוצג.

 • לחץ על OK.

  כשיוצרים היפר-קישור לקובץ, לחיצה על ההיפר-קישור בקובץ PDF או SWF המיוצא פותחת את הקובץ ביישום שבו הוא נוצר במקור, כמו Microsoft Word לקובצי ‎.doc

  יש לוודא שהקובץ שציינת זמין לכל מי שפותח קובץ PDF או SWF שייצאת. לדוגמה, בעת שליחת קובץ PDF מיוצא לעמית לעבודה, יש לציין קובץ שנמצא בשרת משותף ולא בכונן הקשיח שלך.

  • יש לבחור בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או ללחוץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
  • בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, יש לבחור File מהתפריט Link To.
  • יש להקליד את שם הנתיב בשדה Path, או ללחוץ על לחצן התיקייה כדי לאתר את הנתיב וללחוץ לחיצה כפולה על שם הקובץ.
  • יש לבחור Shared Hyperlink Destination אם רוצים שהקובץ יאוחסן בחלונית Hyperlinks לצורך שימוש מהיר מחדש.
  • יש לציין את המראה של מקור ההיפר-קישור וללחוץ על OK.
  • יש לבחור בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks, או ללחוץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
  • בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, יש לבחור Email מהתפריט Link To.
  • בשדה Address יש להקליד את כתובת הדוא"ל, כמו username@company.com.
  • בשדה Subject Line יש להקליד את הטקסט שמופיע בשורת הנושא של הודעת הדוא"ל.
  • יש לבחור Shared Hyperlink Destination אם רוצים שהודעת הדוא"ל תאוחסן בחלונית Hyperlinks לצורך שימוש חוזר קל.
  • יש לציין את המראה של מקור ההיפר-קישור וללחוץ על OK.

  ניתן ליצור היפר-קישור לדף מבלי ליצור תחילה יעד. עם זאת, ע"י יצירת יעד דף ניתן לציין מספר דף והגדרת תצוגה.

  • יש לבחור בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או ללחוץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
  • בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, יש לבחור Page מהתפריט Link To.
  • בתיבה Document, יש לבחור במסמך המכיל את היעד שרוצים לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי לא פתוח, יש לבחור Browse בתפריט המוקפץ, לאתר את הקובץ וללחוץ על Open.
  • בשדה Page יש לציין את מספר הדף שרוצים לעבור אליו.
  • בתפריט Zoom Setting, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות לבחירת מצב הגדלת התצוגה של הדף שאליו תתבצע ההפניה:
   • יש לבחור Fixed כדי להציג את רמת ההגדלה ואת מיקום הדף שהיו בתוקף כשיצרת את הקישור.

   • יש לבחור באפשרות Fit View כדי להציג את החלק הגלוי של הדף הנוכחי כיעד.

   • יש לבחור באפשרות Fit In Window כדי להציג את הדף הנוכחי בחלון היעד.

   • יש לבחור Fit Width או Fit Height כדי להציג את הרוחב או הגובה של הדף הנוכחי בחלון היעד.

   • יש לבחור באפשרות Fit Visible כדי להציג את הדף כך שכל הטקסט והגרפיקה יתאימו לרוחב החלון (בדרך כלל, פירושו של דבר שהשוליים לא יוצגו).

   • יש לבחור באפשרות Inherit Zoom כדי להציג את חלון היעד באותה רמת הגדלה שתשמש את הקורא כשהוא ילחץ על ההיפר-קישור.

  • ציין אפשרויות מראה ולחץ על OK.

  יצירת יעד להיפר-קישור היא הכרחית רק אם יוצרים היפר-קישור או הפניה מקושרת אל עוגן טקסט. עוגן טקסט יכול להפנות לטקסט שנבחר או למיקום שבו נמצאת נקודת הכניסה. אז יוצרים היפר-קישור או הפניה מקושרת המצביעים על יעד ההיפר-קישור. ניתן גם ליצור יעדי היפר-קישורים לדפים ולכתובות URL, אך הגדרת יעד לא הכרחית לקישורים אלה.

  יעדי היפר-קישורים שיצרת לא יופיעו בחלונית Hyperlinks; הם יופיעו בתיבת הדו-שיח המופיעה כשיוצרים או עורכים היפר-קישורים.

  • אם יוצרים עוגן טקסט, יש להשתמש בכלי Type כדי להציב את נקודת הכניסה, או לבחור בטווח הטקסט שרוצים להפוך לעוגן.

   לא ניתן לקבוע יעד עוגן עבור טקסט בדף מאסטר.

  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink Destination בתפריט החלונית Hyperlinks.
  • יש לבחור באפשרות Text Anchor בתפריט Type. יש לציין שם לעוגן הטקסט וללחוץ על OK.
  • בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
   • בחר באפשרות Text Anchor בתפריט Type. יש לציין שם לעוגן הטקסט.

   • יש לבחור Page בתפריט Type. יש לציין את מספר הדף שרוצים להפנות אליו ואת Zoom Setting. יש להקליד שם לדף, או לבחור Name With Page Number כדי לקבוע אוטומטית את שם היעד לפי מספר הדף וקביעה של הגדלת התצוגה שציינת.

   • יש לבחור URL בתפריט Type. יש להקליד או להדביק כתובת URL, כמו http://www.adobe.com/il. ניתן להשתמש בכל פרוטוקול משאבים חוקי לאינטרנט: http://‎‏, file://‎‏, ftp://‎ או mailto://‎.

  • יש לבחור בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או ללחוץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
  • יש לבחור Text Anchor מהתפריט Link To.
  • בתיבה Document, יש לבחור במסמך המכיל את היעד שרוצים לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי לא פתוח, יש לבחור Browse בתפריט המוקפץ, לאתר את הקובץ וללחוץ על Open.
  • מהתפריט Text Anchor, יש לבחור את יעד עוגן הטקסט שיצרת.
  • יש לציין אפשרויות מראה של ההיפר-קישור וללחוץ על OK.

  כשיוצרים היפר-קישור, אם בוחרים Shared Destination מהתפריט Link To, ניתן לציין שם יעד כלשהו. ליעד ניתן שם כשמוסיפים כתובת URL באמצעות תיבת הטקסט URL, או כשבוחרים באפשרות Shared Hyperlink Destination במהלך יצירת היפר-קישור לכתובת URL, קובץ או כתובת דוא"ל.

  • יש לבחור בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
  • יש לבחור באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או ללחוץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
  • בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, יש לבחור Shared Destination מהתפריט Link To.
  • בתיבה Document, יש לבחור במסמך המכיל את היעד שרוצים לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי לא פתוח, יש לבחור Browse בתפריט המוקפץ, לאתר את הקובץ וללחוץ על Open.
  • יש לבחור יעד מהתפריט Name.
  • יש לציין אפשרויות מראה של ההיפר-קישור וללחוץ על OK.

יצירת קישור מקובץ PDF

קישורים מאפשרים לעבור למיקומים אחרים באותו מסמך, למסמכים אלקטרוניים אחרים הכוללים קבצים מצורפים, או לאתרי אינטרנט. ניתן להשתמש בקישורים כשיוזמים פעולות או כשברצונכם להבטיח שלקוראים תהיה גישה מיידית למידע רלוונטי. בנוסף, ניתן להוסיף פעולות להשמעת צלילים או להקרנת סרט.

 • בחר Tools‏ > Edit PDF‏ > Link‏ > Add או Edit.

  המצביע ישנה את צורתו לצורת צלב דק, וכל הקישורים הקיימים במסמך, כולל קישורים מוסתרים, יוצגו באופן זמני.

 • גררו מלבן במיקום הרצוי ליצירת קישור. זהו האזור שבו הקישור יהיה פעיל.
 • בתיבת הדו-שיח Create Link, בחרו את האפשרויות הרצויות עבור מראה הקישור.
 • בצעו אחת מפעולות הקישור הבאות:

  Go To A Page View

  לחצו על Next כדי לקבוע את מספר העמוד ולהציג את ההגדלה הרצויה במסמך הנוכחי או במסמך אחר (כגון קובץ מצורף), ולאחר מכן לחצו על Set Link.

  Open A File

  בחרו בקובץ היעד ולחצו על Select. אם הקובץ הוא קובץ PDF, ציינו כיצד ייפתח המסמך (לדוגמה, בחלון חדש או בחלון קיים) ולחצו על OK.

  Open A Web Page

  ספקו את כתובת ה- URL של דף האינטרנט של היעד.

  Custom Link

  לחצו על Next כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Link Properties. בתיבת דו-שיח זו, ניתן לקבוע כל פעולה שהיא, כגון קריאת מאמר או ביצוע פקודה בתפריט, שתשויך לקישור.

   
 

יצירת קישור בעזרת העורך בתוכנה

לאחר שלחצנו על כפות העורך בעמוד החוברות הראשי, האייקון נראה כמו מטה קסם, נפתח בטאב נוסף חלון העורך.
זהו העורך החדש ולפעמים תקבלו הודעה האם תרצו להשתמש בעורך הישן. אני מעדיף לפתוח את העורך החדש מכיוון שהוא יותר נוח להתמצאות.
בצד השמאלי תוכלו לבחור אילו פעולות תרצו לבצע.
כדי להוסיף קישור אנו נבחר קודם את העמוד הרצוי ולאחר מכן נלחץ על Link.
לאחר לחיצה, יופיע על העמוד מלבן אפור > נלחץ עליו ואז יופיע חלון הגדרות שבו נוכל להוסיף את הקישור הרצוי.

תפריט קישורים ועריכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *